MİT Kanunu Meclis'te!

AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin ve Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, 'Devlet istihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı kanununda değişiklik yapılmasına dair 15 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

MİT Kanunu Mecliste!
19 Şubat 2014 Çarşamba 19:56 tarihinde eklendi.
 
Kanun teklifiyle ilgili gerekçe olarak ise şu bilgilere yer verildi; "Anayasa'nın 'Devletin temel amaç ve görevleri' başlıklı 5'nci maddesinde Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak devletin temel amaç ve görevleri olarak sayılmış olup, söz konusu görevin yerine getirilmesinde istihbari faaliyetler büyük önem arz etmektedir.

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı kanunu ile,Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını devlet çapında oluşturma görevi Milli İstihbarat Teşkilatına verilmiş bulunmaktadır.
 
Dış politika ve güvenlik algısının tamamen değiştiği bir ortamda 2937 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1984 yılından bu yana dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişim ve gelişmeler çerçevesinde, 30 yılı aşkın bir süre önce çıkarılan hükümlerin günün ihtiyaçlarını karşılamakta zaman zaman yetersiz kaldığı, bu süre içerisinde diğer mevzuatta meydana gelen değişikliklere de uyum sağlanamadığı müşahade edilmiş olup, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni güvenlik ve dış politika ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için yasal düzenlemeler gerekmektedir.
 
Bu çerçevede Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevlerini daha etkin ve verimli olarak yerine getirebilmesi için devlet kurumları ile koordinasyon sağlanması, kişi, kurum, kuruluş ve yapılarla ilişki kurabilmesi, bilgi ve belgelere ve iletişim alt yapılarına erişim sağlanabilmesi ve bunlardan istifade edebilmesi, gizlilik prensiplerine göre çalışabilmesi, MİT mensuplarının haksız ve hukuksuz iddia ve isnatlarla görevlerinin açığa çıkmasına veya engellenmesine karşı gereken tedbirlerin alınabilmesi, bunların veya istihbarat hizmetlerine katkıda bulunan kişilerin kanunlarla tanına koruma tedbirlerinden yararlandırılması önem arz etmektedir.
 
Diğer taraftan, Milli Güvenlik Kurulunun yapısı ve kararlarının niteliği göz önünde bulundurulduğunda, dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulu'nca MİT'e operasyonel görev verilebilmesine yönelik düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Teklif ile, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çağın gereklerine uygun hale getirilmesi ve diğer istihbarat teşkilatlarının imkan ve kabiliyetlerine kavuşturulabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmakta, insan istihbaratı ve teknik istihbarat yöntem ve kapasitesi artırılmaktadır."

DHA