MİT Kozinoğlu'nu aklamış

MİT Hukuk Müşaviri'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu hakkındaki suçlamaları 4 madde ile çürüten bir rapor düzenleyip avukatlarına verdiği anlaşıldı.

MİT Kozinoğlunu aklamış
28 Kasım 2011 Pazartesi 10:03 tarihinde eklendi, 3.825 kez okundu.

 

MİT Müsteşarı adına Hukuk MÜşaviri imzası ile 15 Mart 2011 tarihinde avukatlarına verilen raporda Kozinoğlu'nun tutuklanmasına dayanak teşkil eden suçlamaların tek tek yanıtlandığı kaydedildi.
 
TUTUKLAMADAKİ AĞIR GEREKÇELER
 
MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu 10 Mart 2011 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amaç dışıda kullanma, hile ile alma ve çalma" iddiası ile tutuklandı.
 
Kozinoğlu'nun mahkeme ve savcılıkta verdiği ifadenin örneğini alan avukatları Taner Serim ve Duygu Köksal burada iddia edilen suçlamalara dayanak olan delillerin doğruluğnu ve Kaşif Kozinoğlu tarafından MİT içerisinden elde edilip edilemeyeceğini MİT Müsteşarlığına sordu.
 
MİT müsteşarlığı da verdiği yanıtta MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda iddia edilen delilleri MİT içerisinden temin edip edemeyeceğini 4 madde halinde belirtti. Avukatların Kaşif Kozinoğlu'nun serbest bırakılması için 17 Mart 2011 tarihinde yaptıkları başvuru Özel Yetkili Savcılığın bildirdiği görüş doğrultusunda 30.03.2011 tarihinde reddedildi.  
 
KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ VE DELİL KARARTMA TEHLİKESİ
 
Mahkeme ret gerekçesinde; TCK'daki öngörülen ceza miktarları, dosya kapsamındaki mevcut delil durumuna göre, şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesinin devam etmekte oluşu, şüphelinin tutuklulukta geçirdiği süre, delil karartma tehlikesinin devam etmekte oluşunu gösterdi.
 
Yine avukatların Nisan ve Mayıs aylarında verdiği iki tahliye talebi de aynı gerekçe ile reddedildi.
 
İşte MİT'in Kozinoğlu hakkında verdiği rapor


 
İlgi; 04.03.2011 tarihli dilekçe.
 
Müsteşarlığımız personeli Kaşif Kozinoğl hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca (CMK. 250. Maddesi İle Yetkili) yürütülmekte olan 2010/857 sayılı soruşturma kapsamında, Müsteşarlığımızca 14/03/2011 tarihinde intikal eden dilekçe ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 2 nci maddesi uyarınca talep edilen hususlarda gerekli bilgi aşağıda sunulmuştur.
 
1. İlgi dilekçeden ve 10/03/2011 tarihli ifade tutanağında Kaşif Kozinoğlu tarafından teleon görüşmesi yapıldığı belirtilen şahıslardan;
 
- 25/08/2009 tarihinde görüşme yapılan Aydın isimli şahıs,
 
-10/10/2009 tarihinde görüşme yapılan Ferruh isimli şahıs,
 
- 08/01/2010 tarihinde görüşme yapılan Gökhan isimli şahıs, 
Müsteşarlık personelidir.
 
Yapılan araştırmada, söz konusu görüşmelerin iş kapsamında ve koordine amaçlı yapıldığı anlaşılmaktadır.
 
2. 2008-2010 tarihleri arasında yurtdışında görevli olan Kaşif Kozinoğlu, bu süreçte sık sık istişare amacıyla Türkiye'ye çağrılmış olup, anılan tarihlerde de istişare amacayla Ankara'ya çağrılmıştır.
 
3. Müsteşarlığımız bilgi sistemlerinde kullanıcılar bulunduğu hiyerarşi ile çalıştığı birim kapsamında sadece iş kuralları dahilinde yetkili oldukları yazılar ile dosyalar içerisindeki dökümanlara erişebilmektedirler. Söz konusu sistemlerdeki erişim kayıt altına alınmaktadır.
 
Bu kapsamda, Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı emrinde görevli olmayan Kaşif Kozinoğlu'nun bu başkanlığa ait yetkili olmadığı herhangi bir dökümana Müsteşarlık bilgi sistemlerinden erişim imkanı bulunmamaktadır.
 
4. Müsteşarlığımız personeli Kaşif Kozinoğlu'nun 10/03/2011 tarihli ifade tutanağında belirtilen ve Teşkilatımıza ait olduğu iddia edilen dökümanların örnekleri halihazırda tarafımıza intikal etmemiştir.
 
Bu itibarla, sözkonusu dökümanların Müsteşarlığımıza ait olup olmadığı ve bu dökümanların resmi kanaldan dış makamlara dağıtımlarının yapılıp yapılmadığı konularında herhangi bir değerlendirme yapılamamaktadır

Gazeteport