Özel hastanelerin fiyat farkı belli oldu

Bu yıl özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinin hastalardan alabileceği fark ücreti oranları belirlendi.

Özel hastanelerin fiyat farkı belli oldu
01 Ocak 2011 Cumartesi 10:11 tarihinde eklendi, 1.404 kez okundu.

 

Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge gereği oluşturulan komisyon tarafından SGK ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden bugün itibariyle alabilecekleri ilave ücret oranları, kuruma gönderilen bildirimler ve diğer hesaplamalar doğrultusunda belirlendi.
    
Yapılan değerlendirmeye göre, SGK ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerden 116'sı yüzde 70, 150'si yüzde 60, 122'si yüzde 50, 28'i yüzde 40, 5'i yüzde 30 ücret alabilecek.
    
Kısmi branş sözleşmesi bulunan hastaneler için 2011 yılı ilave ücret tavan oranı yüzde 30 olarak uygulanacak.
    
26 Kasım 2010 tarihinden sonra açılan özel hastanelerin ilave ücret tavan oranı kuruma başvuruda bulunmaları halinde komisyon tarafından yönerge doğrultusunda belirlenerek ilgili hastaneye bildirilecek.
    
Vakıf üniversite hastaneleri için 2011 yılı ilave ücret tavan oranı yüzde 70 olarak uygulanacak.
    
İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK HİZMETLER-
    
Hiçbir şekilde ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetleri şöyle:
-Acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri
-Yoğun bakım hizmetleri
-Yanık tedavisi hizmetleri
-Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri)
-Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri
-Organ, doku ve hücre nakilleri
-Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri
-Diyaliz tedavileri
-Kardiyovasküler cerrahi işlemleri.
    
SEVKLİ TEDAVİLER-
    
Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla;
    
-1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerden,
    
-2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,
    
-Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, ilave ücret alınmayacak.