Pelet yakıtı, anlamı ve kullanım alanları

21’nci yüzyılda yaşanan nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte, dünyamızın yaşadığı en büyük sorunlardan biri küresel ısınma ve iklim değişikliğidir. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en büyük ve önemli sebeplerinden birisi yoğun şekilde fosil yakıtların kullanılmasıdır.

Pelet yakıtı, anlamı ve kullanım alanları
06 Ocak 2021 Çarşamba 10:11 tarihinde eklendi, 1.189 kez okundu.

21’nci yüzyılda yaşanan nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte, dünyamızın yaşadığı en büyük sorunlardan biri küresel ısınma ve iklim değişikliğidir. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en büyük ve önemli sebeplerinden birisi yoğun şekilde fosil yakıtların kullanılmasıdır.
 

Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi de giderek artmaktadır. Enerji ihtiyacının artması sebebiyle, fosil yakıt kaynakları gün geçtikçe azalmakta olup özellikle petrol ve doğalgaz kaynakları kritik seviyelere yaklaşmaktadır. Fosil yakıt kullanımının gerek çevresel, gerekse ekonomik yönden pek çok olumsuz etkisi kanıtlanmıştır ve etkileri de ortadadır. Fosil yakıt kullanımının insanlar, bitki örtüsü, hayvanlar, hatta binalar üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili ciddi sonuçları yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalar sonucunda fosil yakıtların çevreye verdiği zararın yılda yaklaşık 5 trilyon dolar (Türkiye bütçesinin neredeyse 125 katı) olduğu belirlenmiştir. Son 150 yılda atmosferde biriken CO2 miktarının 2/3’ünün fosil yakıt tüketiminden, 1/3’lük kısmının da yanlış arazi kullanımı ve ormansızlaşmadan kaynaklandığı tespit edilmiştir.
 

Fosil yakıtlar yerine, organik maddelerden çeşitli yollarla elde edilen enerji çeşidi olan biyokütle enerjisi, kullanımıyla doğaya daha az zararlı gazlar yaymaktadır. Ülkemiz, odunsu ve doğaya zarar vermeyen bitkiler bakımından son derece zengin kaynaklara sahiptir.
 

Yerli pelet üreticilerinden olan Nok Pelet firması, ülkemizin yenilenebilir kaynaklarını, odun peleti olarak kullanarak Türkiye ekonomisine kazandırılmasının büyük öneme sahip olduğuna inanıyor.
 

Türkiye’de 2019 yılı aralık ayı sonu verilerine göre 15.105.000 m3 endüstriyel odun, 4.750.000 ster yakacak odun üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretim sonrası ormanlarda kayda değer miktarda atıl vaziyette orman atığı kalmaktadır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 7 milyon m3 orman atığı ve 56 milyon ton zirai atık oluştuğu bildirilmektedir. Nok Pelet firması, bu atıkları biyoyakıt üretimi ile hem çevresel hem de ekonomik anlamda ülkemize katkı sağlamaktadır.

 

PELET NEDİR?
 

Peletin sözlük anlamı topak, yumak, silindir, miskettir. Yakıt olarak; her türlü odun, odun atığı, ormansal atık, tarımsal atık ve endüstriyel atıkların kurutulup öğütülerek daha sonra yüksek basınçla preslenerek sıkıştırılması suretiyle yoğunluğu arttırılarak enerji elde etmek maksadıyla kullanılan küçük parçalardır.
 

Yenilenebilir enerji kaynakları içerisindeki biyokütle yakıtlarından olan “odun peleti”, üretim teknolojisinin kolaylığı, çevre dostu olması ve benzeri özellikleri ile tüm yenilenebilir enerji kaynakları içinde öne çıkmaktadır. Nok Pelet firması Odun peletiolarak ürettiği peletleri çam ağaçlarının tortularından, talaşlarından elde etmektedir. Pelet, çam odunlarının atıklarının kurutulup öğütülerek talaş hâline getirildikten sonra yüksek basınçla sıkıştırılmasından elde edilen 6-8 mm çapındaki yakıt topaklarıdır. Kurutma, öğütme ve peletleme olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada yaklaşık %40 -50 neme sahip olan talaş, yonga fırında kurutularak nem oranı yaklaşık %10-15’e düşürülür. Talaşın sürtünmeden kaynaklanan ısısıyla, preslenen peletler soğutulma işlemiyle sıcaklıkları 20 dereceye düşürülür ve paketlenir.
 

Organik maddelerden çeşitli yollarla elde edilen enerjiler dünyada kaynak olarak dördüncü sırada yer almaktadır, bu sebepten dolayı birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke biyoenerjiyi geleceğin temel enerji kaynağı olarak görmektedir.  Günümüzde Avrupa’nın neredeyse tamamı, Kuzey Amerika, Rusya ve İskandinavya ülkeleri yakacak ihtiyaçlarını biyokütle yakıtı olan odun peletinden karşılamaktadırlar.

 

PELET NERELERDE KULLANILIR?
 

Biyoenerji kaynaklarının içerisinde yer alan pelet ısınma ve sanayi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Pelet aslında yaşantımız birçok alanında rahatlıkla kullanılabilir evlerde, iş yerlerinde, fabrikalarda, otellerde, pansiyonlarda, sitelerde, apartmanlarda, özel ve müstakil yerleşim birimlerinde, villalarda, özetle; ısı gerektiren tüm alanlarda pelet  (Biyokütle) yakıtları kullanılabilir. Nok Pelet firmasının ürettiği odun peletleri ısınma ve sanayi amaçlı olarak her iki alanda da kullanılmaktadır. Üretim aşamasında hiçbir katkı maddesinin kullanılmadığı peletleri %100 çam tortularından üretmektedir.  Nok Pelet, saatte 4 ton kapasiteli makinelerde günün 16 saati faaliyet gösteren tesisinde, uzman kadrosunun ve mühendislerinin gözetiminde, üretim yaparak Türkiye’nin pelet talebinin büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Gelecek hedeflerinde ise, beş yıllık süreçte Orta Anadolu’da kurulacak olan yeni tesisi ile üretim kapasitesini arttırarak Doğu - Güneydoğu bölgelerinin de pelet ihtiyacını karşılamayı planlamaktadır.
 

 

PELET YAKITI KULLANMANIN AVANTAJLARI
 

  • Fosil yakıt ithalatının azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması.
  • %100 yerli öz kaynaklardan üretilmesi.
  • Sürdürülebilir bir kaynak olması.
  • Diğer fosil yakıtların kullanımına göre daha az tehlikelidir.
  • Elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir olması.
  • Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi pelet yakma sistemleridir.
  • Oduna oranla depolanması için çok daha az yer gerektirir.
  • Ticari pelet üretimi için ağaç kesilmesi gerekmez. Pelet ormanın atığını değerlendirir. Bu yönü ile kolayca tutuşabilir orman atıklarının toplanması sonucu, ormanların yangına karşı da korunmasına katkı sağlar.
  • Odun peletısıtma sistemleri, ozon dostudur ve Kyoto Protokolüne göre kabul edilebilir CO salınım eşik değerlerinin altındadır.
  • Klasik katı yakıtlı sistemlerde, bacalarda önemli oranda kreozot (katran ruhu) oluşur. Pelet sistemlerde ise kreozot hemen hemen hiç yoktur.