Personel yönetim sistemi

Personel yönetim sistemi (PYS), organizasyonların insan kaynakları süreçlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir yazılım veya bilgi sistemidir.

Personel yönetim sistemi
17 Kasım 2023 Cuma 11:37 tarihinde eklendi.

Personel yönetim sistemi (PYS), organizasyonların insan kaynakları süreçlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir yazılım veya bilgi sistemidir.
 

 1. Veri Girişi ve Saklama: PYS, çalışanların kişisel bilgilerini, pozisyonlarını, deneyimlerini, eğitimlerini ve diğer önemli verilerini elektronik olarak saklar. Bu bilgiler, işe alım süreciyle başlar ve çalışanın organizasyon içindeki tüm kariyeri boyunca güncellenir.
 2. İşe Alım ve Başvuru Yönetimi: İşe alım süreci Personel Yönetim Sistemi içinde başlar. İş başvuruları elektronik olarak kabul edilir, adayların bilgileri kaydedilir ve ilgili departmanlar veya kişiler tarafından görüntülenir ve değerlendirilir.
 3. Performans Değerlendirmesi: Çalışanların performansını izler ve değerlendirme süreçlerini otomatize eder. Bu, yöneticilerin çalışanların güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemelerine yardımcı olur.
 4. Ücret ve Maaş Yönetimi: Çalışanların ücretlerini ve maaşlarını hesaplar ve yönetir. Bu, maaş artışları, primler ve diğer ödemelerin hesaplanması ve takip edilmesini içerir.
 5. Zaman ve Devamsızlık Yönetimi: Çalışanların çalışma saatlerini kaydeder ve izin taleplerini yönetir. Buna ek olarak, devamsızlık ve izin durumlarını takip eder ve bu bilgileri maaş hesaplamalarına dahil edebilir.
 6. Eğitim ve Gelişim Yönetimi: Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirler ve eğitim programlarını planlar. Ayrıca, eğitimlerin tamamlanmasını takip eder ve bu verileri çalışanların gelişimini desteklemek için kullanır.
 7. Raporlama ve Analiz: PYS, insan kaynakları verilerini analiz eder ve raporlar oluşturur. Bu raporlar, yöneticilere organizasyonun performansını, işgücü verilerini ve diğer önemli bilgileri daha iyi anlamaları için sağlanır.
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi: İş sağlığı ve güvenliği gereksinimlerini izler ve iş kazalarını önlemeye yardımcı olur. Bu, organizasyonun işçi güvenliği standartlarına uymasına yardımcı olur.
 9. Gizlilik ve Güvenlik: Çalışan bilgilerinin güvenliğini sağlar ve gizliliğini korur. Sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişimine izin verir ve verilerin kötüye kullanılmasını önler.
   

Personel yönetim sistemi, işletmelerin insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirerek hızlı, düzenli ve hatasız bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Bu, işletmelerin zaman ve kaynak tasarrufu yapmasına, çalışanlarının verimliliğini artırmasına ve organizasyonunun daha iyi bir şekilde yönetilmesine katkı sağlar.

 

Personel yönetim sistemi (PYS), çeşitli raporlar sunabilir ve bu raporlar organizasyonlara bir dizi avantaj sağlar. PYS tarafından sunulan yaygın rapor türleri ve faydaları ise şu şekildedir:
 

 1. Personel Raporları:
  • Personel Listeleri: Organizasyondaki tüm çalışanların isimleri, pozisyonları ve iletişim bilgilerini içeren bir liste.
  • Personel Demografik Raporlar: Çalışanların yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi gibi demografik bilgilerini içeren raporlar.
  • İşten Ayrılma Raporları: İşten ayrılan çalışanların ayrılma nedenleri, tarihleri ve diğer ayrıntıları içeren raporlar.
 2. Performans Raporları:
  • Performans Değerlendirme Raporları: Çalışanların performans değerlendirmelerini içeren raporlar. Bu, yöneticilere çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini anlama ve gelişim planları oluşturma konusunda yardımcı olur.
  • Performans Karşılaştırmaları: Farklı çalışanların performanslarını karşılaştıran raporlar, performans teşviklerinin ve ödüllerinin dağıtılmasına yardımcı olabilir.
 3. Ücret ve Maaş Raporları:
  • Ücret ve Maaş Analizi: Çalışanların maaş seviyelerini ve ücretlerini inceleyen raporlar. Bu, işe alım süreçlerini ve ücret politikalarını yönlendirmeye yardımcı olabilir.
  • Maliyet Analizleri: Personel maaşları ve yan hakların organizasyon maliyetlerini analiz eden raporlar.
 4. Zaman ve Devamsızlık Raporları:
  • Zaman Takibi Raporları: Çalışanların çalışma saatlerini izleyen ve raporlayan raporlar.
  • İzin Raporları: Çalışanların izin kullanımını ve izin taleplerini içeren raporlar.
 5. Eğitim ve Gelişim Raporları:
  • Eğitim Katılım Raporları: Çalışanların eğitim programlarına katılımını gösteren raporlar.
  • Eğitim İhtiyaç Analizi: Çalışanların beceri eksikliklerini ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yardımcı olan raporlar.
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Raporları:
  • İş Kazaları Raporları: İş kazalarının türü, sıklığı ve sonuçları hakkında bilgi içeren raporlar.
  • İSG Uyumluluk Raporları: İş sağlığı ve güvenliği yasal gerekliliklerine uyumun izlendiği raporlar.


Faydaları:
 

 • Karar Verme Desteği: Raporlar, yöneticilere ve insan kaynakları profesyonellerine veri temelinde kararlar almak için gerekli bilgiyi sağlar.
 • Performans İyileştirmesi: Performans raporları, çalışanların performansını izleyerek gelişim alanlarını belirlemeye yardımcı olur ve bu da organizasyonun genel verimliliğini artırabilir.
 • Mali Kontrol: Ücret ve maaş raporları, organizasyonların maliyetleri izlemesine yardımcı olur ve bütçe yönetimine katkı sağlar.
 • Yasal Uyumluluk: İş sağlığı ve güvenliği raporları, organizasyonların yasal gerekliliklere uygunluğunu izlemelerine yardımcı olur ve cezalardan kaçınmalarına yardımcı olabilir.
 • İşgücü Planlaması: Demografik ve personel raporları, organizasyonların işgücü planlaması yapmalarına yardımcı olur ve gelecekteki ihtiyaçları tahmin etmelerine yardımcı olur.
   

Personel yönetim sistemi gibi güvenlik yazılımlarının sağladığı raporlar, organizasyonların insan kaynakları süreçlerini daha verimli hale getirmelerine ve stratejik kararlar almalarına yardımcı olur. Bu raporlar, çalışanlar, yöneticiler ve üst düzey yöneticiler arasında bilgi paylaşımını ve iletişimini geliştirir, organizasyonun büyümesini ve başarısını destekler.