Psikolojik Sıkıntı Nedir, Oluşum Nedenleri?

Psikolojik sıkıntı, aslında ruh sağlığı olarak tanımlanır. Psikolojik sıkıntı bireyin günlük ve genel işlevlerini engelleyecek boyutta olan anksiyete ve depresyon belirtileri ile gözlemlenen durumdur. Belirtiler genelde somatik şikayetler le belli koşullarda ve birbirine bağlı olarak seyreder.

Psikolojik Sıkıntı Nedir, Oluşum Nedenleri?
20 Eylül 2022 Salı 15:23 tarihinde eklendi.

Psikolojik sıkıntı, aslında ruh sağlığı olarak tanımlanır. Psikolojik sıkıntı bireyin günlük ve genel işlevlerini engelleyecek boyutta olan anksiyete ve depresyon belirtileri ile gözlemlenen durumdur. Belirtiler genelde somatik şikayetler le belli koşullarda ve birbirine bağlı olarak seyreder.
 

  Risk faktörleri; beklentiyi karşılamayan iç ve dış kaynaklar  (kişisel) ile strese bağlı ve sosyodemografik faktörleridir.  Stresin özellikle depresyonla ve anksiyetenin oluşması ve ortaya çıkmasında doğrudan ilintili olduğu kesindir. Sosyodemografi; doğuştan gelir veya bireylerin sosyal çevredeki rolünü belirleyen özelliklerini içerir. Stres; bireylerin psikolojisi üzerinde stres yaratan olayları ve yaşam koşullarını kapsamaktadır. İç dış sosyal kaynaklar kategorisi, psikolojik sıkıntıların oluşmasını önlemek için bireylerin kullanabileceği kaynakları kapsar.  Bu üç tip faktör birbirini tamamlayıcı nitelikte olabilmektedir. Örneğin, yoksulluk stresli bir yaşam koşulu olarak görülürken, gelir kişisel bir kaynak olarak görülmektedir.
 

Günümüzde özellikle stressiz bir ortam yok denecek kadar azdır. Bireyin hem fiziksel hem de duygusal sağlığının, karşılaştığı zorluklarla başa çıkma kaynağının ve gücünün üzerinde olduğu zaman ve durumlarda yaşadığı psikolojik durum stres olarak tanımlanır. Stresin olumsuz koşullar olabildiği gibi, olumlu koşullardan da kaynaklanabilir. Bu bireyin sadece olumsuz durumda değil olumlu durumla da başa çıkabilme becerisinin zayıf olmasıyla alakalıdır. Her iki durumda da bireyi başa çıkma kaynağı ve gücünün yeterli olmadığı tespit edilir.
 

 Psikolojik sıkıntıyı tekrar tanımlayacak olursak depresyon belirtileri ile gözlemlenen duygusal acı çekme durumudur. Büyük ve tarifsiz bir üzüntü, umutsuzluk mutsuzluk durumu ve hiçbir şeye karşı ilgi duymama, huzursuzluk yani anksiyetedir.
 

Bireylerin fiziksel sağlığı için semptomlardan yola çıkarak teşhis koyma ve tedavi yöntemleri nasıl ortak ise psikoloji alanı da bireyin ruh sağlığı için aynı bilimsellikte çalışmaktadır. Yüzyıllardır tanı test ve teknikler geliştiren psikoloji ile çok farklı ortamlar aynı teşhisi güven içinde koyabilmeye olanak sağlar. Kısaca depresyon bozuklukları ve anksiyete bozukluğunu teşhis etmek için kullanılan ölçeklerin ortak noktaları bulunmaktadır.
 

 Kendilerinde psikolojik sıkıntı ve normal dışı ruh hali hisseden bireyler bu konuda uzmanlara başvurmaktadır. Bu konuda akademik düzeyde eğitim almış, mesleki yeterliliğe ulaşmış ruh sağlığı uzmanları bireylere profesyonel hizmet vermektedirler.
 

Psikoloji Merkezleri
 

Psikoloji Merkezleri; psikolojik hizmetlere ihtiyaç duyanlar ile bu hizmeti sunan psikologları bir araya getiren merkezdir. Nora Psikoloji izmir psikolog aramalarında en çok tercih edilen çocuk ergen yetişkin alanlarında hizmet veren  İzmir’in en başarılı psikolojik merkezidir.

Nora Psikoloji merkezinin uzman kadrosu ile vermekte olduğu hizmetler;
 

Psikoloji merkezi; bireylere danışma ve terapi desteği sağlayan,  içerisinde uzman psikologların ve psikolojik danışmanların bulunduğu merkezdir.
 

Nora Psikolojibireylere kendini anlatma ve tanıma fırsatını sunar. Çünkü insanlar bazen yaşadıkları olaylar ve duygu kaosunun içinde  yaşadığı ruhsal zorluğun ve bunun üzerindeki yansımasının farkında olamayabilirler.  İşte bu noktada Nora Psikoloji uzman psikoloğu ile, danışanına terapi desteği verir, danışanın psikolojik olarak benliğinin rahatlamasına sağlar. Bu hizmetlerden yüz yüze veya online terapi ile yararlanabilirsiniz.
 

Gündelik hayatta pek çok birey iç dünyasını etkileyecek olaylara maruz kalmakta bazen bunun farkında bile olmamaktadır. Bunlardan kendisini soyutlamak ve kurtularak farklı bir bakış açısı geliştirmesi oldukça zor olmaktadır.  İşte tam da bu noktada uzman  psikolog desteği sayesinde kişinin kendisini keşfetmesi içinden çıkamadığı ruhsal durumuna yön vermesi sağlanır, hayatı kolaylaştırılmış ve bakış açısı genişletilmiş olur.
 

Ayrıca Nora Psikoloji Merkezi’nde, çalışan İzmir uzman psikologların aldığı akademik eğitimlerce ve uygulamaya yetkin oldukları testlere göre bazı psikolojik testler de yapılmaktadır. Bu testler ise uzmana yardımcı birer kaynak niteliğindedir.