Rekabet Kurulu'ndan 12 bankaya ceza

Rekabet Kurulu 12 banka hakkında başlattığı soruşturmada cezalara ilişkin kararını açıkladı.

Rekabet Kurulundan 12 bankaya ceza
08 Mart 2013 Cuma 20:05 tarihinde eklendi.

 

Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında anlaşma ve uyum içinde bulunmasından dolayı Rekabet Kurumu’nun sürdürdüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda Rekabet Kurumu, söz konusu bankaların kendi aralarında anlaşmalı hareket ederek rekabeti engellendiğini açıkladı. 
 
Rekabet Kurumu, yaptığı açıklamada, "Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda, mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiği belirlendi." ifadelerine yer verildi.
 
Buna göre hakkında soruşturma açılan bankaların kanunun 4. maddesi olan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır." maddesini ihlal edildiği sonucuna varıldı. 
 
Soruşturma, kredi kartı ihraç eden bankaların faiz oranlarının birlikte belirleyip belirlemediği yönünde başlatılan ön araştırma sonucunda açılmıştı.

Soruşturma safhasında, sözkosunu 12 banka tarafından, 
 
- Mevduatta uygulanacak azami faiz oranlarının ve kredi faizinde yapılacak artışların birlikte belirlenip belirlenmediği,
 
- Henüz ilan edilmemiş faiz oranı değişikliklerinin rakiplere bildirilmesi, rekabete duyarlı, geleceğe yönelik stratejik bilgilerin rakiplerle paylaşılması yoluyla fiyat koordinasyonu yapılıp yapılmadığı,
 
- Kredi kartına ilişkin ücret ve komisyonlarda fiyat artışı konusunda uzlaşma yapılıp yapılmadığı,
 
- Kamu sermayeli bankaların kamu mevduatı ihalelerinde danışıklı teklif verip vermediği 
incelendi. 
 
Rekabet Kurumu, kararın Ankara İdare Mahkemesi olmak üzere yargı yolu açıldığını bildirdi.

CİHAN