Sağlıkçılardan Gül'e mektup

Türk Sağlık-Sen, üniversite hastanelerinde çalışanlara döner sermaye ile birlikte ek ödeme de verilmesini engelleyen kanunu onaylamaması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup gönderdi.

Sağlıkçılardan Güle mektup
08 Nisan 2011 Cuma 10:38 tarihinde eklendi.

 

Mektupta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 3. maddesi 3. fıkrası dayanak gösterilerek bu kararnamenin kapsamına giren ve üniversitelerde görev yapan on binlerce sağlık personeline ek ödeme yapılmadığı belirtilerek, 3 Mart 2011'de yürürlüğe giren ÖSYM Kanunu ile üniversite hastanelerinde görevli personele döner sermaye ek ödemesinin yanında ek ödeme yapılmasının da yolunun açıldığı kaydedildi. 
    
Mektupta, Mersin ve Konya Selçuk Üniversitesinde de görev sağlık çalışanlarına bu ödemelerin yapıldığına dikkat çekildi. 
    
Bu düzenlemeye rağmen, 31 Mart 2011'de kabul edilen 6218 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesi ile üniversitelerde görev yapan on binlerce sağlık personelini yakından ilgilendiren bu konuda aleyhte bir düzenlemeye yer verildiği ifade edilen mektupta, söz konusu düzenleme ile "kazanılmış hak teşkil eden bir uygulamaya son verildiği ve personelin ek ödeme hakkının elinden alındığı" kaydedildi. 
    
Mektupta, söz konusu düzenlemenin, hukukun genel ilkelerine aykırı bir şekilde geçmişe yönelik uygulanacak olması ile sağlık çalışanlarının bir kez daha mağdur edildiği belirtildi. 
    
Sendika mektupta, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunun savunarak, Gül'den, "Üniversite hastanesi çalışanlarını mağdur eden, kazanılmış haklarını elinden alan kanunu tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye göndermesi" talep edildi.