Sandık sonuçları YSK'nın sitesinde

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), elektronik ortamda gönderilen seçim sonuçlarını, talepleri halinde seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinin de eş zamanlı izleyebilmelerine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Sandık sonuçları YSKnın sitesinde
07 Nisan 2011 Perşembe 10:48 tarihinde eklendi.

 

YSK, seçime katılacak siyasi partilerin bu hizmetten yararlanabilme usul ve esaslarının belirlenmesi için Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge hazırlandı. 
    
YSK'nın genelgesinde, 5980 sayılı Kanun'un 28. maddesi ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'na eklenen Ek 9. madde ile ilçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gönderilen sandık ölçekli seçim sonuçlarını talepleri halinde seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinin de eş zamanlı izleyebilmeleri için gerekli her türlü tedbirin Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınacağı hükmünün getirildiği hatırlatıldı. 
    
Genelgeye göre, seçim günü SSPS aracılığı ile siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına sunulan sandık sonuçları, geçici sandık sonuçları olacak, itiraza tek başına kanıt oluşturacak bir niteliğe sahip olmayacak. 
    
SSPS ile elde edilen sandık sonuçları, YSK tarafından belirlenen süre bitimine kadar siyasi partiler tarafından teşkilatlarına ve üçüncü şahıslara gönderilemeyecek ve kamuoyuna açıklanamayacak. 
    
Seçim günü, siyasi parti SSPS kullanıcısının sandık sonuçlarını bilgisayarına kaydetmesi sonrasında kaydedilen verilerin gizliliği ve güvenliğinden siyasi parti sorumlu olacak. 
    
Siyasi partilerin SSPS'den faydalanabilmek için seçime katılan siyasi partiler arasında yer alması, YSK Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünden yazılı istemde bulunması gerekecek. 
    
Siyasi partiler bilişim altyapılarını hazır hale getirmek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak. Bu bağlamda, siyasi parti genel merkezinde, en az 1 mbps hızında internet bağlantısı olması gerekecek. 
     
GÜVENLİK DENETİMİ- 
     
Güvenlik denetimi amacıyla, siyasi parti genel merkezinden YSK'ya bağlanacak uç bilgisayarların statik IP adresine sahip olması istenecek. Bunun için, siyasi parti genel merkezinin, eğer yoksa hizmet aldığı erişim sağlayıcıdan bu amaçla statik IP talep etmesi ve bu IP adresini YSK'ya bildirmesi gerekecek. 
    
İlgili IP adresinden YSK-SSPS'ye çevrim içi ulaşacak kullanıcılara Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak kullanıcı adı ve şifrelerin güvenliğinden, bunların YSK tarafından belirlenen kullanıcılar dışında yetkisiz ellere geçmemesi hususunda siyasi parti ve belirlediği kullanıcılar sorumlu olacak. YSK sandık sonuçlarına erişimde, hangi zaman diliminde, hangi erişimi, hangi kullanıcının yaptığını titizlikle izleyecek. 
    
Siyasi parti genel merkezleri, SSPS'yi kullanacak en çok 5 kullanıcı belirleyebilecek. Bu 5 kullanıcıya ilişkin istenen bilgiler, SSPS Kullanım Talep Formu ile Seçmen Kütüğüne bildirilecek. Bu kullanıcılardan biri, seçim öncesi ya da seçim günü, teknik anlamda herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında SKGM Bilgi İşlem Merkezi ile irtibat kuracak SSPS irtibat sorumlusu olarak belirlenecek. 
    
Siyasi partilerin SSPS kullanıcı bilgileri sisteme girilecek, her bir kullanıcı için kullanıcı adı ve şifre üretilecek. Üretilen kullanıcı adı ve şifreler, seçim gününden önce, kapalı zarf içinde, siyasi parti SSPS irtibat sorumlusuna imza karşılığı verilecek. 
    
Seçim günü akşamı, ilçe seçim kurullarınca SEÇSİS Kurum Ağı üzerindeki veri tabanına çevrim içi girilen sandık sonuçları, her 3-4 dakikada bir, YSK portalına aktarılacak ve siyasi partiler, SSPS ile bu verilere erişecek. 
    
Sandık sonuçlarına erişim, görüntüleme ve saklama işlemlerine, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek saatten sonra başlanabilecek. 
    
Sandık sonuçları, sandık türü, seçim çevresi, ilçe seçim kurulu, mahalle/köy ve sandık aralığı kriterlerine göre görüntülenebilecek ve aynı formatta saklanabilecek. 
    
SSPS kullanıcısı, görüntülenen sandık sonuçlarını bilgisayarına kaydedebilecek. Sandık sonuçlarının siyasi parti bilgisayar sistemine kaydedilmesinden sonra, sonuçlara ilişkin veriler üzerinde gizlilik ve güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik yasal sorumluluk siyasi partide olacak. 
    
SSPS hizmeti kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihte son bulacak.