"Siyasi tartışmaların içinde yer almayız"

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, TSK’nın siyasi tartışmaların içinde yer almak istemediği bildirildi.

Siyasi tartışmaların içinde yer almayız
27 Aralık 2013 Cuma 11:15 tarihinde eklendi.
Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğini, her türlü siyasi düşünce ve oluşumun dışında olduğunu bildirdi. 
 
Yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir şekilde siyasi tartışmaların içerisinde yer almak istememektedir. Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal kimliğini ve personelinin hukuki durumunu ilgilendiren konulardaki gelişmelerin hukuk devleti ve hakkaniyet ilkelerine bağlı kalınarak sonuçlandırılmasının yakından takip edilmesine devam edilecektir.” denildi. 
 
TSK’dan yapılan açıklamada, son günlerde ülke gündeminde önemli yer tutan bir soruşturma ile ilgili olarak medya organlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ilgilendiren bazı yazı ve yorumlara yer verildiği hatırlatıldı. 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen görev ve sorumluluklarını, her türlü siyasi düşünce ve oluşumun dışında olarak, Türk milletine en üst seviyede hizmet etme arzusu ile yerine getirdiğinin altını çizen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türk Silahlı Kuvvetleri, görevlerinin ifasında Anayasada kabul edilen hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve demokratik toplum gerekleri prensiplerine bağlılığı temel esas almaktadır. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı emekli ve muvazzaf personeli ile ilgili olarak yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, hukuka ve yargı bağımsızlığına saygı çerçevesinde hareket edilmesine büyük özen gösterilmiş, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal kimliğinin olumsuz etkilenmemesi amaçlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile ilgili adli süreçler, ilgili mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumluluklar kapsamında takip edilmiş, hukuka uygunluğu konusunda tartışmalara ve farklı yorumlara neden olan işlem ve uygulamalar devletin en üst karar organlarına ve en yetkili makamlarına sürekli bildirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir şekilde siyasi tartışmaların içerisinde yer almak istememektedir. Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal kimliğini ve personelinin hukuki durumunu ilgilendiren konulardaki gelişmelerin hukuk devleti ve hakkaniyet ilkelerine bağlı kalınarak sonuçlandırılmasının yakından takip edilmesine devam edilecektir.”