Sosyal Medya Uzmanı Serdar Tekik, Şirketler için Markalaşmanın Öneminden Bahsetti!

Şirketler için markalaşmanın öneminden bahseden Sosyal Medya Uzmanı Serdar Tekik, “Markalaşma şirketlere pek çok avantaj sağlıyor. Bu nedenle şirketlerin markalaşma çalışmalarına ağırlık vermesi artık zaruri bir durum.” ifadesinde bulundu.

Sosyal Medya Uzmanı Serdar Tekik, Şirketler için Markalaşmanın Öneminden Bahsetti!
04 Aralık 2021 Cumartesi 11:08 tarihinde eklendi.

Şirketler için markalaşmanın öneminden bahseden Sosyal Medya Uzmanı Serdar Tekik, “Markalaşma şirketlere pek çok avantaj sağlıyor. Bu nedenle şirketlerin markalaşma çalışmalarına ağırlık vermesi artık zaruri bir durum.” ifadesinde bulundu.
 

Markalaşmanın büyük ve orta şirketler için bir zorunluluk halini aldığı günümüz dünyasında Serdar Tekik, konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu: “Markalaşma temel olarak bir şirkete kazandırılan kimliktir ve bu kimlik, şirketin kitlelere ne şekilde tanıtılacağını ifade eder. Bu nedenle çok önemlidir ve pek çok şirket, geniş bir kitleye hitap edebilmek için markalaşma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Markalaşma çalışmalarında bulunacak bir şirketin, kim olduğunu ve neyi hedeflediğini belirlemesi gerekir. Gerekli faktörlerin belirlenmesi sonrasında ise markanın oluşturulması adımına geçilir.”
 

Açıklamalarını sürdüren Serdar Tekik, “Markalaşma ile şirket, geniş bir kitleye ulaşma şansı elde eder. Çünkü potansiyel müşterileri karşısında önemli faaliyetlerde bulunan bir firma olur. Ayrıca verilen hizmet ya da satılan ürünler, markalaşma sayesinde çok daha rahat tanıtılır. Müşteri ile marka arasında çok önemli bir köprü kurulur. Ayrıca müşteri, markalaşma sayesinde firmaya dair bir güven duymaya başlar. Bu durumların her biri firmalar açısından çok önemlidir.” ifadelerinde bulundu.
 

“Markalaşma Şirketlere Pek Çok Avantaj Sağlıyor!”
 

Markalaşmanın şirketlere sağladığı birçok avantaj bulunduğunu belirten Serdar Tekik, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Daha önce de bahsettiğim üzere markalaşma şirketlere pek çok önemli avantaj sunuyor. Öncelikle müşterilerin firmaya güveni artıyor. Müşterinin güveninin artması, markaya çok daha fazla ilgi duyması anlamına geliyor. Bunun yanı sıra firmanın yeni iş ilişkileri kurması markalaşmanın getirilerinden bir diğeri. Böylelikle firma, yeni fırsatlar yakalama konusunda önemli adımlar atabilir.
 

Markalaşma, şirket içi başarıyı da arttırır. Çalışan portföyü genişler ve şirket başarısı artar. Markalaşmanın sunduğu avantajlardan bir diğeri de reklam stratejilerinin belirlenmesi ve tüketiciler ulaşmasına olumlu etkileridir. Bu hususların tamamı düşünüldüğünde, küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların tamamında markalaşma çalışmalarının yapılması bir zorunluluk arz eder. Fakat bu konudaki çalışmaların uzman kişilerce gerçekleştirilmesi, başarıya ulaşma noktasında çok önemlidir. Şirketlerin bu hususu da göz ardı etmeden markalaşma konusunda önemli adımlar atması gerekiyor.”