Tahkim, Bilic'in cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 3 maçlık cezayı onadı.

Tahkim, Bilicin cezasını onadı
28 Eylül 2013 Cumartesi 19:06 tarihinde eklendi.
Kurulun aldığı karar açıklaması şöyle;
 
"Beşiktaş A.Ş. teknik sorumlusu Slaven Bilic'in, PFDK'nın 26.09.2013 tarihli ve E. 2013-2014/130, K.2013-2014/153 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/220 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü.

Duruşma açıldı, duruşmaya Beşiktaş A.Ş. teknik sorumlusu Slaven Bilic, tercümanı ve vekili katıldı. Sözlü açıklamaları ve savunmaları dinlendi. Tutanak altına alındı.

Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş A.Ş. teknik sorumlusu Slaven Bilic'e, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oyçokluğu ile,
 
Kurulumuz içtihatları ve FDT'nin 101. maddesinde belirtilen şartları taşımayan "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oyçokluğu ile (2013/220 K.) karar verilmiştir."

DHA