TMSF Akşam Gazetesi ve Digitürk'e de el koydu

TMSF Çukurova Grubun’dan olan alacaklarının tahsili amacıyla Grup’a ait 10 şirketin daha yönetimini devir aldı.

TMSF Akşam Gazetesi ve Digitürke de el koydu
24 Mayıs 2013 Cuma 18:56 tarihinde eklendi.

 

TMSF'nin el koyduğu şirketler arasında Digitürk, Akşam gazetesi, Güneş gazetesi, Skytürk 360 ve Alem FM de bulunuyor.
 
TMSF tarafından yapılan yazılı açıklamada Çukurova Grubun'dan olan alacaklarının tahsili amacıyla gruba ait 10 şirketin daha yönetiminin devir alındığı belirtildi. Açıklamada TMSF'nin Çukurova Grubu'ndan olan alacaklarının tahsilini teminen 5411 sayılı Bankacılık Kanunundan kaynaklanan yetkilerini kullandığı ifade edildi.

El konulan şirketler şunlar: 
 
1-AKS uluslararası yayıncılık sanayi ve ticaret anonim şirketi 
 
2-AKS maksimum yayıncılık sanayi ve ticaret anonim şirketi 
 
3-AKS artı yayıncılık sanayi ve ticaret anonim şirketi
 
4-Atlas yayıncılık ve ticaret anonim şirketi (SKY TÜRK)
 
5-Sakarya kent radyo televizyon sanayi ve ticaret anonim şirketi
 
6-Medya pazarlama anonim şirketi
 
7-Atlas yayıncılık yapımcılık ve reklamcılık anonim şirketi
 
8-Eksen yayıncılık dağıtım pazarlama ve dış ticaret anonim şirketi
 
9-T- Medya yatırım sanayi ve ticaret anonim şirketi (AKŞAM VE GÜNEŞ GAZETESİ,ALEM FM,STAFF DERGİSİ)
 
10-Krea içerik hizmetleri ve prodüksiyon a.ş. (DİGİTÜRK)
 
TMSF SHOW TV ve BMC'ye el koyduktan sonra şu açıklamayı yapmıştı:
 
"Çukurova Grubu'ndan Devralınan Şirketlerle İlgili Açıklama
 
TMSF Çukurova Grubu’ndan olan alacaklarının tahsili çerçevesinde Show TV ve BMC’yi satışa çıkartma hazırlıklarına başladı. Grubun borçları hesaplanarak tahsilat yapılacak 40 şirket 5 gerçek kişi ve bunlara ait menkul ve gayrimenkullere haciz işlemi yapıldı.
 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamu alacaklarını en kısa sürede ve en yüksek bedelle tahsil edebilmek amacıyla, çalışmalarını sürdürmektedir. İnterbank Borçlusu Çukurova Grubu’nun doğrudan veya dolaylı sahip oldukları varlıklarla ilgili inceleme ve araştırmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir.
 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çukurova Grubu’ndan olan alacaklarının tahsilini teminen 5411 sayılı Bankacılık Kanunundan kaynaklanan yetkilerini kullanarak 16 Mayıs 2013 tarihinde aldığı kararla iki şirketin yönetimini devralmış, 40 şirket 5 gerçek kişi ve bunlara ait menkul ve gayrimenkullere haciz işlemi yapılmıştır.
 
Çukurova Grubu firmaları ile Fon arasında Fon’a devredilen çeşitli bankalara ait alacaklar kapsamında ilk olarak 31.01.2003 tarihli Ana Sözleşme, 04.08.2004 tarihli Ek Sözleşme imzalanmış ve bu protokoller kapsamında borçlu gruptan toplam 2.147.601.677.- USD tahsilat sağlanmıştır.
 
-01.10.2007 Tarihli Protokol:
 
Çukurova Grubu ile mutabakata varılamamış veya çözümü dava sonucuna bırakılmış olan borçlar ile ilgili davaların Fon lehine kesinleşenler ile daha sonra oluşan veya tespit edilen toplam 71.854.498.- USD + 496.088.- TL Fon alacağının tahsil ve tasfiyesini” amaçlayan 01.10.2007 tarihli Ek Protokol imzalanmıştır.
 
Söz konusu bu protokol kapsamında faiz taksit ödemesi dahil toplam 61.306.071.- USD tahsilat sağlanmış olup, 31.11.2012 vadeli son taksit tutarı toplamı olan 22.523.971,52 USD (işlemiş gecikme faizleri hariç) vade tarihinde ödenmemiş ve protokol şartları gereği 30.12.2012 tarihinde Grup temerrüte düşmüştür.
 
-15.05.2009 Tarihli Protokol:
 
Çukurova Grubu ile Çağlar Grubu arasında 1996 yılının Şubat ayında İnterbank A.Ş.’nın satışına yönelik olarak yapılan yazılı anlaşmalar uyarınca, Bankanın satış bedeli olarak Çağlar Grubuna 249.000.000.- USD kredi kullandırılmış ve bu krediler ile Çukurova Grubunun İnterbank A.Ş. ye olan kredi borçları kapatılmıştır.
 
15.05.2009 tarihinde Fon ile Çukurova Grubu arasında bir geri ödeme sözleşmesi imzalanmış ve buna göre 398.000.000.- USD olarak belirlenen borç tutarı ödeme planına bağlanmıştır.
 
Çukurova Grubu her iki protokolle ödeme planına bağlanmış borç ödeme planı içerisinde yer alan vadesi geçmiş taksit tutarları toplamı 72.211.472,523.- USD.yi ve bu tutarın işlemiş gecikme faizini ödememiş olduğundan temerrüte düşmüştür.
 
Söz konusu 15.05.2009 tarihli Protokol kapsamında kalan taksit sayısı yedi, 01.10.2007 tarihli protokol kapsamında ise bir olup her iki protokolün vadesi geçmiş ve gelecek taksitler toplamı ise yaklaşık 455.339.056 USD.dir. Çukurova Grubundan her iki protokol kapsamında bu güne kadar toplam 89.618.570.- USD tahsilat sağlanmıştır.
 
Durdurulan Davalar ve Takipler Kaldığı Yerden Devam Edecek
 
Çukurova Grubu ile müteakip defalar görüşmeler yapılmış ve verilen ek sürelere rağmen ödeme gerçekleşmemiştir. Gruba Mayıs 2013 tarihine kadar tanınan son süre de Borçlu Grubun ödemeye yönelik kesin ve net bir tarih verememesi üzerine; 16.05.2013 tarih ve 135 sayılı Fon Kurulu kararı doğrultusunda yönetime el koyma ve haciz işlemleri gerçekleştirilmiştir. Protokol hükümleri kapsamında durdurulmuş ve durdurulması talep edilmiş tüm dava ve takiplere kaldığı yerden devam edilecektir.
 
40 borçlu şirket ve 5 gerçek kişi hakkında haciz bildirimi yapıldı
 
Bu kapsamda, 40 borçlu şirket ve 5 gerçek kişi hakkında yurt çapında malvarlığı araştırması yapılmış ve bankalar ve diğer kurum ve kuruluşlara haciz bildirimi yazıları gönderilmiştir. Borçlulara ait 302 adet gayrimenkul tespit edilerek haciz işlemi yapılmıştır. Ayrıca BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin İzmir’de bulunan fabrika adresinde ve AKS Televizyonculuk ve Filmcilik A.Ş. nin İstanbul da ki şirket merkezinde fiili haciz işlemleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu şirketlerin en kısa sürede Ticari ve İktisadi Bütünlük kapsamında satışı yapılarak faaliyetlerinin devam etmesi sağlanacaktır.
 
TMSF kendisine kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, borçlu haklarının korunmasına da dikkat ederek kamu alacaklarının en yüksek değerle tahsili ve Fona devredilen bankaların kamuya maliyetinin asgari seviyelere indirilmesi prensibiyle çalışmalarını etkin ve kararlı bir şekilde sürdürecektir.
 
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur."

DHA