TMSF'den Sarıgül açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 5411 sayılı kanun kapsamında Fon'a devredilen bankalardan Bankekspres AŞ kaynaklı ödenmemiş kredi borcu nedeniyle başlatılan kanuni takip hakkında açıklama yaptı.

TMSFden Sarıgül açıklaması
22 Ocak 2014 Çarşamba 22:37 tarihinde eklendi, 1.357 kez okundu.
Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün de bulunduğu 9 kişi hakkında başlatılan alacak tahsili ile yapılan açıklamada, "Aradan 16 yıl geçmiş olsa bile yasal takip işlemi başlatılabilir" ifadeleri kullanıldı. 
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu alacak tahsil işlemine konu, borcu doğuran bilgi ve belgelere ulaşılması konusunda, icrai takibe muhatap 9 kişi içinde yer alan banka hakim ortağının, kasım 2013 tarihinde kurumumuza sunmuş olduğu belgelerden yola çıkılarak, gelişen süreçte gerek kurum ve gerekse ilgili banka nezdinde 2 aya yakın bir süre yapılan incelemeler sonucunda Ocak 2014 tarihi itibariyle, 1998 yılında 3 milyon 500 bin dolara karşılık gelen miktarda banka kaynağının kullanıldığı ve dolaylı yollardan yine banka kaynağı kullanılarak kredi borcunun kapatılmış gibi gösterildiği, bu şekilde kredi borcunun banka kaynaklarından finanse edilerek kapatılması nedeniyle aslında gerçekte borcun ödenmediği ve banka kaynağının tahsil edilemediği anlaşılmıştır.

Tahsil işlemine başlanılmasını bekletici veya geciktirici herhangi bir hukuki sebebin de bulunmaması nedeniyle, 5411 sayılı Kanun kapsamında, bu kaynağı edinenlerle bu kaynağın edinilmesine neden olanlar; Nahit Hayal, Çetin Kırışgil, Mustafa Sarıgül, Oktay Özkan, Fatih Aytekin, Altan Ayanoğlu, Cafer Sait Okray, Korkmaz Yiğit ve Savaş Özcan hakkında Fon Kurulu kararı çerçevesinde alacak tahsil işlemine başlatılmıştır.

Kurumun bugüne kadarki uygulamalarına uygun şekilde, rutin olarak borçlu oldukları tespit edilenlerin malvarlıklarına ihtiyaten haciz tatbik edilmiş ve esas takibe ilişkin yasal süreç de işlemektedir. Konunun cezai boyutuyla ilgili incelemeler ise ayrıca devam etmektedir."
 
"ZAMAN AŞIMI 20 YIL"
 
""Tamamen mevzuatın verdiği görev ve yetki kapsamında hareket edilmişken, sanki bugüne kadar banka kaynaklı borçlardan hiç kimse takip edilmiyormuş da ilk defa adı geçen borçlular böyle bir hukuki işleme muhatap oluyormuş gibi bir anlayışla, Kurumumuz haksız bir şekilde bir takım siyasi ve güncel tartışmaların içine çekilmeye çalışılmaktadır.

Kurumumuz bugün itibariyle, aradan 16 yıl geçmiş olsa bile elde ettiği belgelere ve bilgilere dayalı olarak kamuoyunda tartışma konusu yapılan iş bu alacak tahsil işleminin haricinde birçok başka borçlu hakkında da yasal takip işlemini başlatmakta ve sürdürmektedir. Zaten kanun koyucunun Fon alacaklarına ilişkin öngördüğü 20 yıllık zamanaşımı süresi de bu amaca yöneliktir." 
 
TMSF'nin "Batık bankalardan kaynaklı halkın sırtına yüklenmiş olan maliyetin azaltılması konusunda çalışma yapmakla görevli ve yetkili olduğu" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu görev ve yetki kaynağını kanunlardan ve ilgili mevzuattan almakta olup, kurumumuzun yasal olarak özerk yapısı dikkate alındığında, bu görevin ifasında Fon Kurulu alacağı kararlarda bağımsızdır.

Yine bilinmektedirki idarenin her türlü işlemi yargı denetimine açık olup, bugüne kadar bu işlemlere muhatap kişilerin, kanuni haklarını bağımsız yargı mercileri önünde aradıkları veya takibe konu borcu ödeme yolunu seçtikleri gözetildiğinde, söz konusu işleme muhatap kişilerin de aynı şekilde hareket etme hakkına sahip oldukları açıktır."

DHA