TSE 45 kadrolu personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere, 35'i lisans, 10'u önlisans mezunu olmak üzere toplam 45 kadrolu personel alınacak.

TSE 45 kadrolu personel alacak
24 Mart 2012 Cumartesi 12:22 tarihinde eklendi, 1.108 kez okundu.

 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, TSE, 31 mühendis, 5 avukat, 2 mütercim, 8 tekniker ile 2 memur alacak. 
     
Aranan şartları taşıyan adaylar, başvurularını 27 Mart-6 Nisan tarihleri arasında İş Talep Formunu doldurmak suretiyle http://www.tse.org.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacak. 
     
Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar, http://www.tse.org.tr adresinde 13 Nisan 2012 tarihine kadar ilan edilecek. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, giriş sınavına katılabilmek için istenilen belgeleri 16-20 Nisan tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde TSE İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden teslim edecekler. 
     
Sözlü olarak yapılacak giriş sınavında, adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte TSE'nin ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu değerlendirilecek. 
   
 Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekecek. 
     
Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını kazanmış kabul edilecek. 
     
Enstitünün Necatibey Cad. No: 112 06100-Bakanlıklar/Ankara adresinde yapılacak sınava girmeye hak kazanan adaylar, Enstitünün web-sitesinde her bir aday için belirtilen tarih ve saatte istenilen belgelerle hazır bulunacaklar. 
     
Sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar, Enstitünün http://www.tse.org.tr web-sitesinde ve merkez binada herkesin görebileceği bir yere asılarak ilan edilecek. Sınavda başarılı olanlar, Enstitüce kendilerine bildirilen süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvuracaklar. 
     
Sınav sonuçlarının Enstitünün internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 7 gün içerisinde dilekçe ile Enstitüye yapılacak itirazlar, oluşturulacak bir komisyon tarafından 10 iş günü içerisinde karara bağlanacak.