TÜBİTAK, elemeye açıklık getirdi

TÜBİTAK'dan yapılan açıklamada, Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda bir öğrencinin projesinin yarışmada elenmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

TÜBİTAK, elemeye açıklık getirdi
26 Temmuz 2011 Salı 18:56 tarihinde eklendi.

TÜBİTAK'dan yapılan açıklamada, Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda bir öğrencinin projesinin yarışmada elenmesiyle ilgili olarak, "Gerek jüri gerekse de danışman görüşleri, birbirine paralel şekilde, öğrencinin projesinin bölge sergisine katılmasının uygun olmadığı doğrultusundadır" denildi. 
    
TÜBİTAK İletişim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yazılı ve görsel medyada bir öğrencinin projesinin TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda elenmiş olmasına dair haberlerle ilgili olarak bir açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi. 
    
TÜBİTAK tarafından, ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve uygulamalı bilimler alanlarında araştırmaya teşvik etmek, onların yaratıcı yönlerini ortaya çıkartmak ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 1969 yılından bu yana "TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması" düzenlendiği anımsatılan açıklamada, yarışmaya 2011 yılında 9 dalda 5 bin 111 proje başvurusunun yapıldığını, 1 bin 96 projenin sergilenmeye değer bulunarak 29-31 Mart 2011 tarihlerinde 12 bölge merkezinde sergilendiği ve 4 bin 15 projenin ise ilk aşamada elendiği bildirildi. 
    
Bölge sergileri sonunda yapılan değerlendirmelerde de 182 projenin final sergisinde sergilenmesine karar verildiği, bu projelerin 12-17 Mayıs 2011 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen final yarışmasında sergilendiği ve sergi sonunda yapılan değerlendirme sonucunda 82 projenin ödül almaya değer bulunarak ödüllendirildiği hatırlatılan açıklamada, matematik alanında 573 proje başvurusundan 131'inin bölge sergilerine katılmaya değer bulunduğu, finalde ise 19 projenin yarıştığı ifade edildi. 
    
Açıklamada şunlar kaydedildi: 
    
"Bu yarışma Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışmasıdır ve ortaöğretim müfredatını kapsamaktadır. Proje başvurularının değerlendirilmesinde, ortaöğretim müfredatında yer alan konular esas alınmaktadır. Bu husus, TÜBİTAK 2011 Proje Yarışmaları Kitapçığının 'Matematik ? Matematik Projelerinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar' başlıklı bölümünde 35. sayfasında '?ortaöğretim düzeyinde yapılacak bir proje çalışması?' denilerek açıkça belirtilmiştir. Öte yandan yine aynı kitapçıkta, çalışmanın 'özgün' olması gerektiği belirtilerek bu özgünlükten ne anlaşılması gerektiği örneklemelerle açıklanmıştır. 
    
Önemle vurgulanması gerekmektedir ki, Proje Yarışmaları Üniversitelerimizde oluşturulan bölge koordinatörlükleri tarafından koordine edilmekte ve projeler alanında uzman üç bilim insanından her dal için ayrı ayrı oluşturulan Jüri tarafından değerlendirilmektedir. 
    
Yapılan haberlerde adı geçen öğrencinin başvurusu İstanbul Avrupa bölgesine yapılmış olup, projesi Yıldız Teknik Üniversitesinde görevli öğretim üyelerinin yer aldığı Jüri tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıca ilgilinin itirazları üzerine Ankara Üniversitesinde görevli ve matematik alanında uzman bir bilim insanından da danışman sıfatıyla görüşleri alınmıştır. Gerek jüri gerekse de danışman görüşleri, birbirine paralel şekilde, öğrencinin projesinin bölge sergisine katılmasının uygun olmadığı doğrultusundadır. 
    
Bahse konu görüşler, Ankara 15. İdare Mahkemesinde halen görülmekte olan davaya Kurumumuz tarafından verilen cevapla birlikte Mahkemeye sunulmuş olup, Mahkemece söz konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına yönelik bir karar da verilmemiştir. Dava süreci devam eden bir konuda daha fazla açıklama yapmanın uygun olmayacağı kanaatiyle kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''