Yabancı hekimde Türkçe şart

Türkiye'de çalışacak yabancı hekim ve hemşirelerle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yabancı hekim ve hemşirelerle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yabancı hekimde Türkçe şart
22 Şubat 2012 Çarşamba 11:41 tarihinde eklendi.

 

Türkiye'de mesleklerini icra etmek isteyen yabancı sağlık meslek mensuplarının özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, diş hekimi, eczacı, ebe ve hasta bakıcılar hariç özel sağlık kuruluşlarında çalışacak tüm yabancı sağlık meslek mensuplarını kapsıyor.
 
Yönetmeliğe göre, yabancı sağlık meslek mensuplarının özel sağlık kuruluşlarında mesleklerini icra edebilmeleri için gereken koşullar şöyle:
 
''Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmalı.
 
Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamalı.
 
Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olunmalı.
 
İlgili mevzuata göre Türkiye'de çalışma ve ikamet izni almış olunmalı.
 
Hekimler için zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırılmalı.''
 
Yabancı sağlık meslek mensubu tarafından çalışmak istenilen özel sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gereken başvuru koşullarına göre kişinin özel sağlık kuruluşunda çalışma başvurusu, mesul müdür tarafından ilgili belgelerle ile birlikte Müdürlüğe ulaştırılması gerekiyor.
 
Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk bulunmaması halinde dosya Bakanlığa gönderilecek. Başvuru dosyası, Bakanlıkça planlama kapsamında ilgili belgeler açısından değerlendirilecek. Uygun bulunması halinde yabancı sağlık meslek mensubunun diploması tescil edilerek mesleğini icra etmesinin Bakanlıkça uygun bulunduğuna dair belge düzenlenecek.
 
İlgili mevzuat kapsamında çalışma izni ile ikamet izni alınarak gerekli belge ile birlikte personel çalışma belgesi düzenlenmesi için Müdürlüğe başvurulacak. Yabancı sağlık meslek mensubu, personel çalışma belgesinin Müdürlük tarafından onaylandığı tarihten itibaren özel sağlık kuruluşunda çalışabilecek.
 
-Başvuru için gerekli belgeler-
 
Yönetmeliğe göre, başvuru için gerekli belgeler şöyle:
 
''İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge.
 
Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge.
 
Türkiye'de ilk defa meslek icrasında bulunacakların, geldikleri ülkenin Sağlık Bakanlığı veya Büyükelçiliğinden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge.
 
Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan ve yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesi.''