Yurtdışı harcırahlar belirlendi

TBMM Başkanı ve Başbakan, yurt dışı görev gezilerinde, KKTC için 142 lira, ABD için 220 dolar, Almanya için 198 avro, İngiltere için 139 Sterlin, Fransa için 192 avro, Kanada için 295 Kanada doları, Japonya için de 37 bin 801 yen gündelik alacak.

25 Mart 2012 Pazar 11:58 tarihinde eklendi.

Bakanlar Kurulu'nun ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Kararı'' ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli yürürlüğe girdi. 
    
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararla, yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarı belirlendi. 
    
Harcırah için avans verilecekse, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunacak. Avans, Türk Lirası cinsinden ödenecek. 
    
Harcırah için avans verilmemişse, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Merkez Bankası'nca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılarak hesaplanacak. 
    
Yurtdışı gündeliklerin hesaplanmasında esas alınacak cetvele göre, ABD için TBMM Başkanı ve Başbakan'a günlük 220 dolar, Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi başkanları ile bu grupta yer alan diğer kamu görevlilerine günlük 182 dolar, YÖK Başkanı, bakanlık müsteşarları, MGK Genel Sekreteri, düzenleyici ve denetleyici kurul ve kurum başkanları, Başbakanlığa bağlı müsteşarlar, korgeneraller, koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, Devlet Personel Başkanı, Hükümeti temsilen kararname ile görevlendirilen heyet başkanlarının aralarında yer aldığı gruptaki kamu görevlilerine günlük 146 dolar, ek göstergesi 5300 ve daha yüksek kadrolarda bulunanlara 117 dolar, aylık/kadro derecesi 1-4 olanlara 110 dolar, 5-15 olanlara 93 dolar, tedavi amacıyla gönderilen erbaş ve erlere 46 dolar verilecek. 
    
Almanya için söz konusu gruplara sırasıyla 198 Avro, 164 Avro, 131 Avro, 105 Avro, 99 Avro, 83 Avro ve 41 Avro günlük hesaplanacak. Suudi Arabistan için yurtdışı gündelikleri de aynı sırayla 744, 617, 492, 395, 372, 313, 155 Suudi Arabistan Riyali olacak. 
    
Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilecek. 
     
-KKTC'ye yapılacak yolculuklarda verilecek gündelikler- 
     
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik miktarları da belirlendi. 
    
Karar uyarınca TBMM Başkanı ve Başbakan, KKTC'ye gezilerinde 142 lira, Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, orgeneral ve oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, uyuşmazlık mahkemesi başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı ve Bakan Yardımcıları 114,50 lira gündelik alacak. 
    
YÖK Başkanı, bakanlık müsteşarları, MGK Genel Sekreteri, AB Genel Sekreteri, Başbakanlığa bağlı müsteşarlar, korgeneraller, koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, merkezde sürekli görevde bulunanlar dışındaki büyükelçilere, KKTC'ye seyahatlerinde 99,50 lira gündelik ödenecek. 
    
Üst düzey kamu görevlileri dışındaki memur ve hizmetlilere de KKTC'ye seyahatlerinde ödenecek gündelik miktarı da belirlendi. Aylık/kadro derecesi 1 olanlar 85,50, 2-4 olanlar 71 ve 5-15 olanlar 57 lira alacak. 
    
Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle belirlenen miktarlardan az gündelik verebilecek.