Yusuf Ziya Özcan'ın görev süresi doluyor

YÖK Başkanlığına 10 Aralık 2007 tarihinde atanan ve kurumun beşinci başkanı olan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, 4 yıllık görev süresini yarın tamamlayacak.

Yusuf Ziya Özcanın görev süresi doluyor
09 Aralık 2011 Cuma 12:53 tarihinde eklendi.

 

Özcan döneminde üniversite sayısı 103'ü devlet, 61'i vakıf, 7'si vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 171 oldu. 2007 yılında üniversitelerde 2 milyon 453 bin 664 olan toplam öğrenci sayısı ise 2011 yılında 3 milyon 817 bin 86'ya çıktı. 
     
Aynı dönemde, üniversitelerdeki öğretim elemanı sayısı 45 bin 599'u kadın, 65 bin 896 erkek olmak üzere toplam 111 bin 495 oldu. Üniversitelerin bilimsel yayın sayılarında da artış oldu. 2000 yılında Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısı 7 bin iken; 2010 yılında bu sayı 28 bine ulaştı. 
     
Öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için Öğretim Görevlisi Yetiştirme Projesi (ÖYP) geliştirildi. 
     
Üniversiteye girişte uygulanan iki aşamalı sınav, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) bu dönemde başladı. 
     
Üniversiteye girişte uygulanan farklı katsayı uygulaması kaldırıldı ve herkes için geçerli olan tek katsayı belirlendi. 
     
"Özgür ve Güvenli Üniversite" çalışması yapılarak, "üniversitelerde rektörün izni ve bilgisi haricinde hiçbir müdahalenin yapılmasının söz konusu olmadığı" vurgusu yapıldı. 
     
Üniversitelerde patent konularında çalışacak Teknoloji Transfer Ofisleri oluşturuldu. 
     
Yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülerek, raporlar hazırlandı. Üniversitelerdeki bölümlerin taşıması gereken standartlara ilişkin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi belirlendi. 
     
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) kaldırılarak, yurt dışından öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görebilmelerinin önündeki engeller kaldırıldı. Diploma denkliğinin kapsam ve esasları yeniden düzenlendi. Engelli öğrencilerin üniversite eğitimi için "Engelsiz Üniversite Projesi" hayata geçirildi. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, uzaktan eğitime yönelik çalışmalara ağırlık verildi. 
     
Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim çalışmalarını düzenleyen "Farabi Değişim Programı" ile yurt içindeki üniversiteler ile yurt dışındaki üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi çalışmalarını düzenleyen "Mevlana Değişim Programı" uygulanmaya başladı.