Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının ne kadar süreceği herkes tarafından cevabı merak edilen bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?
13 Ocak 2022 Perşembe 09:37 tarihinde eklendi.

Boşanma davalarının ne kadar süreceği herkes tarafından cevabı merak edilen bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunuzun cevabını yazımızda vereceğiz ancak konunun uzmanlarıyla görüşmek için Şişli avukatlık büroları ve avukatlara uğramanızı tavsiye ediyoruz. Öncelikle Boşanma Davaları’nın tarihçesine bakacak olursak insanların ilk yerleşik hayata geçmesiyle birlikte yaşadıkları alanları belirlemek amacıyla çekilen sınırlar ve bu sınırlardan dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle ilk hukuki sorunlar ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte insanların bir araya gelip anlaşmazlıkları çözme ve ortak bir zeminde hareket etme ihtiyacı ilkel anlamında hukukun doğuşuna öncülük etmiştir.
 

Boşanmanın tarihçesi de en az hukukun doğuşu kadar ilgi çekici bir öyküye sahiptir. Arkeologların yaptığı araştırmalara göre boşanmanın tarihçesi resmi olarak Milattan önce 2000 yılına kadar gitmektedir. Antik Mezopotamya’da bulunan kil tabletlerde boşanma süreciyle ilgili kanunlar keşfedilmiştir. Bu tarihi izleyen dönem itibariyle toplumlar genel itibariyle dini ve sosyolojik nedenlere dayanarak Medeni Kanunlarını düzenleme yoluna gitmişlerdir. Osmanlı Devleti’nde modernleşme anlamında 1800’lü yıllardan itibaren askeri, hukuki, ekonomik, mali ve kültürel anlamda bazı adımlar atılmıştır. Hukuki anlamda modern sayılabilecek bir adım olarak kabul edilen Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye bilinen adıyla Mecelle 1868 ve 1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa önderliğinde kurulan bir heyet tarafından derlenmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Medeni Kanun’u yürürlüğe girene kadar ülkemizde kullanılmıştır. Mecelle geçmişte Osmanlı Devleti hükmünde olan pek çok Orta Doğu ülkesinde uzunca bir süre kullanılmış ya da kanunlarını etkilemiştir. Bugüne kadar yazılmış bütün bu hukuki metinleri incelediğimizde evlilik birliğinin kurulması ve bozulması durumlarında ortaya çıkacak durumlarla ilgili nasıl bir sürecin izleneceğiyle ilgili önemli detaylara yer verilmiş ya da ipucu sayılabilecek noktalar belirtilmiştir.
 

Günümüzde hukuki konularda detaylara internet sayesinde ulaşmak artık çok kolay. Ancak unutmamak gerekir ki hukuk uzmanlık gerektiren özel bir alandır bu alanda çalışan Şişli hukuk büroları çalışanlarının söyleyeceklerini dinlemekte yarar olduğunu belirtmek gerekiyor. Özellikle boşanma davalarının süreleri tarafları en çok endişelendiren konulardandır. Anlaşmalı boşanma davalarında anlaşmasız boşanma davaları gibi hakim karşısına çıkmak gerekmektedir. Burada ortaya çıkan fark anlaşmalı davalar tek celsede bitmektedir. Çekişmeli davalarda delillerin belirlenmesi, tarafların ve tanıkların dinlenmesi, kurumlardan gerekli bilgilerin gelmesi gibi süreci uzatan sebeplerden dolayı genelde 1 ila 4 yıl arasında değişen bir süreden bahsetmek mümkündür.