Bütün memurları ilgilendiriyor! Yıllık izin...

Milyonlarca memur yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil planı yapıyor. Peki memurların kaç gün yıllık izni var? Memurlara yol izni veriliyor mu? İstifa eden memur bir yıl sonra göreve dönerse izin kullanabilir mi? Öğretmenlerin yıllık izini var mı? Kullanılmayan izin ne olur, para ödenir mi?

Bütün memurları ilgilendiriyor! Yıllık izin...
10 Haziran 2019 Pazartesi 10:03 tarihinde eklendi.
Türkiye’de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı olarak kamu kurumlarında milyonlarca memur çalışıyor. Memurlar yaz ayının gelmesi ile birlikte tatil planı yapıyorlar. Memurların izinleri diğer çalışanlardan farklı olarak düzenlenmiş. İşte memurların yıllık izin  kuralları...
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın "Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50’nci maddesinde; "Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir" hükmü yer alıyor. Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenmiş.
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ‘yıllık izin" başlıklı 102’nci maddesinde; memurlarının izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar için 20  gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gün olarak düzenlenmiş. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebiliyor.
 
YILLIK İZİN NASIL KULLANILIYOR?
  
Yıllık izinler  amirin uygun bulacağı zamanlarda,toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. 
 
2 YIL ÖNCEKİ KULLANILMAYAN İZİN YANAR  
 
Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebiliyor. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları ise yanıyor.
 
ÖRNEK;10 yıldan fazla hizmeti olan bir memur, 2017 yılında kullanamadığı 15 gün, 2018 yılına ilişkin 30 gün olmak üzere toplam 45 gün olan 2017-2018 yılları izninin 20 gününü kullanmış ancak 25 gününü kullanamamış ise kullanamadığı izin 2018 yılına ait olduğundan kalan 25 günlük izni, 2019 yılı içinde kullanabilecektir. Bununla beraber, 45 gün olan 2017-2018  yılları izninin, 10 gününü kullanıp, 35 gününü kullanamaması halinde, 2018 yılına ait izin süresi 30 gün, 2017 yılına ait izin süresi ise 5 gün olduğundan 2017 yılına ait 5 günlük izin 2019 yılına devretmeyecek, 2019 yılında sadece 2018 yılına ait 30 günlük izin devredecek ve ilgili 2019 yılında toplam 60 gün izin kullanabilecektir.
 
ÖĞRETMENLERİN İZNİ
 
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılıyorlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmiyor.Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.
 
İZİNLİ OLAN MEMURUN BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR
 
Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.
 
RESMİ TATİL GÜNLERİ İZNE DAHİL Mİ?
 
Yıllık izin süreleri içerisinde kalan cumartesi ve pazar günleri yıllık izne dahildir. Yıllık iznin başlangıcı ve sonuna denk gelen cumartesi ve pazar günleri ise izne dahil değil.  Yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil değildir. Yıllık izin verildikten sonra idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin
yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda kullandırılması gerekiyor. 
 
İSTİFA EDEN MEMURUN İZİN HAKKI 
 
İstifa edip bir sonraki yıl tekrar memurluğa atanan kişi 
önceki yıldan bir gün dahi fiilen çalışmış olması halinde yıllık izni hak etmiş sayılıyor.
 
MEMURA 7 GÜNDEN AZ İZİN VERİLEBİLİR Mİ?
 
Yıllık iznin kullanılma süresini sınırlamasına ilişkin bir düzenleme 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer almıyor. Bu nedenle memurun izni kısıtlanamaz.
 
ÇALIŞILMAYAN YILIN İZNİ OLMAZ
 
Yüksek lisans öğrenimi amacıyla yurt dışına gönderilen ve bir tam yılını yurt dışında geçiren memurların fiilen çalışmadıkları yıl için yıllık izin haklarının bulunmuyor. Memurlar öğrenim sürelerinin sona ermesi ile döndükleri kurumlarında, görevlerine başladıkları cari yıl içinde fiilen çalışmış olmaları kaydıyla o yıla ait yıllık izinlerini kullanmaları mümkün 
 
YOL İZNİ
 
Memurun yıllık izinlerini tek seferde veya parça parça kullanması halinde de bir yıl boyunca kullanabileceği yol izninin toplam süresinin gidiş için 2 gün ve dönüş için 2 gün olmak üzere toplam 4 gündür.  Memurlar yıl içinde gerek bir defada gerekse parçalı olarak yıllık izinlerini
kullanırken gidiş ve dönüş için kullanabileceği ikişer günlük yol izninin bir defada gidiş için
iki gün ve dönüş için iki gün toplam dört gün olarak kullanılabileceği gibi ilk alınan yıllık
izinde gidiş ve dönüş için birer gün daha sonra alınan yıllık izinde gidiş ve dönüş için birer
gün veya sadece gidişte ya da dönüşte ikişer gün gibi farklı alternatiflerin kullanılması yıllık izinleri kullandıran amirlerin takdirindedir.
 
KULLANILMAYAN İZNİN PARASI ÖDENİR Mİ?
 
Memurlarda kullanılmayan izinlerin parasının ödenmesi uygulaması da bulunmuyor. 

Vatan Gazetesi