Meclis'te kabul edildi! 4 ay süresi var

Şirketlerin borçlarından, Varlık Barışı’na, yurt dışı harcından, ülkeye getirilen telefonlara kadar pek çok konuyu içeren torba tasarı yasalaştı. Ülkeye farklı şekilde sokulan ve klonlanmış bir IMEI numarasıyla kullanılan telefonlar 4 ay içinde kullanıma kapatılacak.

Mecliste kabul edildi! 4 ay süresi var
13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:48 tarihinde eklendi.
Bu haftabaşında Meclis gündemine gelen ve son şekli verilen 32 maddelik torba tasarı, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Ekonomide pek çok alanda yeni düzenlemeler içeren yasaya göre; geçen yıl çıkarılan ve yurtdışındaki varlıkların kolay şekilde Türkiye’ye getirilmesine imkan veren Varlık Barışı’nın 1 Temmuz’da dolan süresi 6 ay daha uzatıldı.
 
VERGİ İNCELEMESİ YOK
 
Yani 31 Aralık’a kadar yürürlükte olacak Varlık Barışı sayesinde yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları Türkiye’ye getirilecek. Bu durumda yüzde 1 vergi uygulanacak. Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.
 
İHTİYAT AKÇESİ
 
Yasa ile Merkez Bankası’nın yıllık safi kârının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılacağına yönelik hüküm kaldırılıyor. Hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden yüzde 6 oranında ilk kâr hissesi, hissedarlara dağıtılmaya devam edilecek. Bunun ödenmesinden sonra kalan miktarın yüzde 10’u, ‘fevkalade ihtiyat akçesi’ yerine, ihtiyat akçesine aktarılacak.
 
HAZİNE’YE VERİLECEK
 
Son yıl kârından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kâra katılarak dağıtılabilecek. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamı, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın kârından ayrılan kısmı hariç tamamı Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazine’ye verilecek.
 
TELEFONDA 4 AY SÜRE
 
Ülkeye farklı şekilde sokulan ve klonlanmış bir IMEI numarasıyla kullanılan telefonlar 4 ay içinde kullanıma kapatılacak. Ancak vatandaşların, 1 yıl içinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde bu telefonlar sisteme entegre edilecek. Kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda farklı şekilde sokulup klonlanmış IMEI numarası kullanılan telefonlar hiçbir surette iletişime açılmayacak.
 
FİRMALARA ÖDEME KOLAYLIĞI
 
Finansal güçlük içinde bulunan firmalara, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amacıyla, yapılacak çerçeve anlaşma kapsamında bazı teşvikler verilecek. Borçlarının bankalar tarafından yeniden yapılandırılmasına olanak sağlanacak. Sözleşmeler ile uygulamaya konulan işlemlerin gerçekleşmemesi halinde dahi, uygulanmış olan vergi, fon ve harç istisnaları geri alınmayacak. Firmaların bu haklardan yararlanabilmek için 2 yıl içinde başvurmaları gerekiyor.
 
VERİLERİ PAYLAŞABİLECEK
 
Torba Yasa’yla ayrıca SGK, kamu idareleri ile Merkez Bankası’nın ilgili mevzuatlarında belirtilen görevleri yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları sağlık verisi dışındaki kişisel veriler ile ticari sır niteliğindeki verileri bu kurumlarla paylaşabilecek. (Posta)