Marmara Üniversitesi'nden, Erdoğan'ın diploması açıklaması

Marmara Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lisans düzeyinde dört yıl eğitim veren Ticari Bilimler Fakültesinden mezun olduğunun tarihi belgelerle ve resmi kayıtlarla sabit olduğunu bildirdi.

Marmara Üniversitesinden, Erdoğanın diploması açıklaması
04 Haziran 2016 Cumartesi 07:16 tarihinde eklendi, 8.259 kez okundu.
Marmara Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lisans düzeyinde dört yıl eğitim veren Ticari Bilimler Fakültesinden mezun olduğunun tarihi belgelerle ve resmi kayıtlarla sabit olduğunu bildirdi.
 
Marmara Üniversitesinin internet sitesinde, rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Arat imzasıyla yer alan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenimi, mezuniyeti ve diploması hakkında görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada yer alan bilgi kirliliği çerçevesinde, üniversiteye yöneltilen haksız ithamların giderilmesi amacıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının hasıl olduğu vurgulandı.
 
MÜ'nün 1883'e uzanan 133 yıllık köklü geçmişe sahip, ülkenin yarınlarını inşa edecek "güçlü gelecek" hedefine yönelmiş, Türkiye'nin en eski, büyük ve saygın yükseköğretim kurumlarından biri olduğu aktarılan açıklamada, "Üniversitemizin tarihi gelişim sürecinin, resmi internet sitemizdeki https://www.marmara.edu.tr/universite/genel/tarihce/” web adresli sayfada anlatılması dolayısıyla, kısa ve ciddi bir araştırmayla söz konusu süreç hakkında kolayca bilgi edinilebilmektedir. Dolayısıyla, kamuoyunun gündemine getirilmeye çalışılan ve tarihi belgelerle sabit gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmayan mesnetsiz iddiaların, web sayfamızdaki resmi bilgilere aykırılığı da kolayca görülebilmektedir." denildi.
 
'HAKSIZ VE MESNETSİZ İTHAMLAR'
 
Üniversitenin resmi internet sitesindeki http://diploma.marmara.edu.tr/ adresinde MÜ'den mezun olan herkesin diploma kaydı hakkında, "öğrenci bilgileri" veya "T.C. kimlik numarası ve diploma bilgileri" girilmek suretiyle sorgulama yapılabildiğine değinilen açıklamada, "Bütünüyle resmi bilgilere ve tarihi belgelere dayanan bu şeffaf ve aleni duruma rağmen, amacı ne olursa olsun gerçekle bağdaşmayan iddialar ortaya atılmakta, hem kurumumuz hem de mezunumuz olmasından her zaman gurur duyduğumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, haksız ve mesnetsiz ithamlara maruz bırakılmaya çalışılmaktadır." ifadesine yer verildi.
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÖĞRENİM HAYATI
 
Bu süreç çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenim hayatına ilişkin şu bilgiler verildi:
 
"Sayın Cumhurbaşkanımız, 1974 yılında yapılan Üniversitelerarası Seçme Sınavı'nda verilen resmi sınav sonuç belgesi (ÜSSSB) itibariyle, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı ve dört yıllık eğitim veren Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokuluna kaydolma hakkı kazanmış ve aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile resmen kayıt yaptırmıştır. Öğrenimini, sorumlu olduğu 41 dersten başarılı olarak, 1980-1981 eğitim-öğretim yılı içinde, 1981 yılının Şubat ayında resmi olarak tamamlamıştır. Kayıtlı olduğu Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulunun, yukarıda da açıklandığı üzere Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu ile birleştirilerek Ticari Bilimler Fakültesine dönüştürülmüş olması dolayısıyla, mezuniyeti Ticari Bilimler Fakültesine kayıtlı olarak gerçekleşmiştir. Mezuniyetleri nedeniyle, 03.04.1981 tarihinde düzenlenen ve dönemin dekanı Doç. Dr. Sinan Artan tarafından imzalanan 440-678 nolu 'geçici mezuniyet belgesi' kendilerine verilmiştir. Ticari Bilimler Fakültesi, 1982 yılında Marmara Üniversitesinin kurulmasıyla, diğer üç fakülteyle birleştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmüştür.
 
Diploması, talepleri üzerine, MÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri'nin 4694 kütük numarası kaydına bağlı 8345 diploma numarası ile 'İşletme Bölümü mezunu' olarak düzenlenmiş, zamanın dekanı ve rektörü tarafından imzalanarak, 01.11.1991 tarihinde, geçici mezuniyet belgesi teslim alınmak suretiyle kendilerine verilmiştir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yaklaşık otuz yıl faaliyette bulunduktan sonra 23 Mart 2012 tarihinde İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesine bölünmesi dolayısıyla, mezkur Ticari Bilimler Fakültesinin bütün bölümleri ve mezunlarına dair arşiv, akademik bağ ve gereklilikler dolayısıyla yeni kurulan İşletme Fakültesi kapsamına dahil edilmiştir. 31.03.2011 tarihinde 'duplikata' talebinde bulunulması üzerine, kendilerine daha önce verilmiş olan diplomanın duplikatası, 01.04.2011 tarihinde düzenlenerek teslim edilmiştir.
 
Duplikatanın, diploma olarak kullanılmak üzere hak sahibinin çalınma, kayıp vb. nedenlerle talep ve beyanı üzerine ikinci ve son kez düzenlenen ve diploma yerine geçen resmi bir belge olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Duplikatanın ön yüzünde, diplomanın ilk suretinde imzası bulunan dönemin dekanının ve rektörünün imzası bulunmaz. Bunun yerine yalnızca adları, soyadları ve unvanları yer alır. Yine duplikatanın ön yüzünün üst kısımda sol ve sağ tarafta kırmızı renklerle 'duplikata' kaşesi basılı olur. Ayrıca duplikatanın arka kısmına, hazırlanma nedeninin şerh düşüldüğü diploma örneği tanzim edilir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Marmara Üniversitesi Senatosunun 18.12.2012 tarihli ve 2012/309-4 sayılı kararı ile Siyaset Bilimi dalında "Fahri Doktorluk" unvanı da tevcih edilmiştir.
 
Sayın Cumhurbaşkanımızın lisans düzeyinde 'dört yıl' eğitim veren Ticari Bilimler Fakültesinden mezun olduğu, bu fakültenin zaman içinde diğer fakültelerle birleştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürüldüğü ve günümüzde ise İşletme Fakültesi bünyesinde yer aldığı tarihi belgelerle ve resmi kayıtlarla sabittir. Ayrıca, diplomasını almamış veya kaybetmiş olan bütün mezunlara, güncel fakülte kaydı üzerinden diploma verilmesi hususunun ilgili mevzuatın bir gereği olduğunun bilinmesine rağmen, 'şahsa sıkı surette bağlı hak' kapsamında bulunan resmi diplomaya ilişkin olarak görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada ortaya atılan 'sahte diploma' iddialarının hiçbir hukuki, resmi ve tarihi dayanağı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımıza 01.04.2011 tarihinde verilmiş olan 'duplikata' hakkında, bir 'duplikata' diplomanın resmi-hukuki özellikleri bilinmeden veya bilindiği halde kasıtlı olarak gözardı edilmek suretiyle ortaya atılan iddiaların 'hak' ve 'hukuk' ilişkisi açısından iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı ortadadır."
 
Bilgi edinme kapsamında değerlendirilen ve toplumun aydınlatılmasını amaçlayan açıklamanın yayımlanması sonrasında, hukuki niteliği ve tarihi seyri resmi kayıt ve belgelere dayalı olarak açıklanan konu hakkında yalan ve yanlış bilgilerin paylaşılmaya devam edilmesi halinde, Marmara Üniversitesinin kurumsal haklarını yargı yolu ile korumak için gerekli girişimlerde bulunacağı bildirildi.